Our Locations

Fahrenheitweg 4 - 8932 PJ Leeuwarden

Email Address
info@unionists.nl

Een abonnement is een aanbod van propositie met vaste overeenkomsten voor uw organisatie over een maandelijkse periode. Deze abonnementen zijn gericht om uw afzet te verhogen. Zo is een standaard abonnement gunstig voor uw boekhouding en biedt uw organisatie groei door te focussen op online groei.

Een Accountantsverklaring aanvragen

Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant over een jaarrekening of een ander overzicht met historische financiële informatie. Wij ondersteunen ondernemers en organisaties bij het aanvragen een accountantsverklaring. De prijs van een accountantsverklaring is afhankelijk van het type accountantsverklaring, de rechtsvorm en de omvang van de werkzaamheden. Dan weet je zeker dat je meerdere prijzen kan vergelijken en dat de accountantskantoren geschikt zijn voor de opdracht. Een offerte aanvraag is kosteloos en vrijblijvend.

  • Klein bedrijf < €250.000 omzet per jaar
  • MKB €250.000-5.000.000 omzet per jaar
  • Grootzakelijk >5.000.000 omzet per jaar
Accountantsverklaring – Wat is het en wat kost het?

De langer het bedrijf heeft bestaan, de meer tijd je kwijt bent aan de boekhouding. Een accountant aanstellen om je boekhouding te controleren is dan ook handig. De accountant controleert de financiële handelingen van je bedrijf en stelt rapportages op. Een BV heeft strengere regels dan een VOF of eenmanszaak. Naast een winst- en verliesrekening en een jaarrekening dient soms ook de jaarrekening goedgekeurd te worden door een accountant, hierbij hoort een accountantsverklaring. Dit is een verklaring die wordt afgegeven door een registeraccountant of een gecertificeerde accountants-administratieconsulent. Een accountantsverklaring is om problemen met de belastingdienst en andere instanties te voorkomen.

Is een accountantsverklaring verplicht?

Wettelijk zijn er drie verschillende rechtspersonen: klein, middelgroot en groot. Alleen bij de middelgrote en grote rechtspersonen is een accountantsverklaring verplicht. Er moet dan wel aan twee van de onderstaande drie criteria worden voldaan: 

Samenstellingsverklaring

De samenstellingsverklaring is een financieel overzicht die bestaat uit een samengestelde jaarrekening en de samenstellingsverklaring. Middels de verklaring verklaart een RA-accountant of AA-accountant dat een jaarrekening is samengesteld op basis van de overhandigde gegevens en de voor zijn beroep geldende eisen. Door middel van de gegevens die een accountant krijgt van een klant kan hij zich baseren, maar deze contrueert de accountant niet. De samenstellingsverklaring geeft aan dat er voldaan wordt aan de wettelijke voorschriften.

Beoordelingsverklaring

De beoordelingsverklaring zegt iets over de betrouwbaarheid van financiële gegevens binnen de BV. Dit is voor ondernemers en bestuurders interessant, maar ook voor aandeelhouders en kredietverstrekkers. Een beoordelingsverklaring wordt afgegeven nadat een RA-accountant of AA-accountant beperkt onderzoek heeft gedaan door middel van het stellen van vragen, het verzamelen van gegevens en het uitvoeren van cijferbeoordelingen. Naast een goedgekeurde beoordelingsverklaring is er ook de beoordelingsverklaring met beperking en een afkeurende beoordelingsverklaring.

Controle-verklaring

Een controle-verklaring is voor ondernemers en bestuurders die informatie wensen over de betrouwbaarheid en financiële status van het bedrijf. Hiervoor wordt er controle-opdracht verstrekt aan de accountant. Een RA-accountant of AA-accountant zal alles doen om te kunnen aantonen dat alle verstrekte financiële informatie voldoet aan de wettelijke vereisten. Het financieel rapport moet kloppen met de werkelijkheid.